DSC_7397

Защитена зона “Язовир Конуш” е обявена за защита на най-голямата смесена чаплова колония в България.
Зоната се намира на прелетния път via Marica  и е местообитание на редки птици от национално и европейско значение

 

 

 

 

Сайтът разказва историята на чаплите в Тракия и поречието на река Марица – една тъжна, но изпълнена с надежди история.
Чаплите получиха нов шанс и бяха финансово подкрепени от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

 

 

Два природозащитни проекта бяха реализирани благодарение на ОПОС
Научете повече за проектите и възможностите за участие в тях:

 

План за управление на защитена зона “Язовир Конуш”    
Последната чаплова колония в Тракия

 

 

Изготвен по проект на СНЦ “Зелени Балкани” № 5113123-7-692 „Предложение за изработване на план за управление на защитена зона „Язовир Конуш”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013″

 

Лого ОПОС

DSC_7498